www.kvetena.cz

www.kvetena.cz

Obrázek 9

Zahradní rostliny

Skip Navigation LinksEncyklopedie rostlin > Zahradní rostliny
Zahradní rostliny

Zahradní rostliny

Seznam podskupin

puntik Jarní cibulovité a hlíznaté rostliny
puntik Letní cibulovité a hlíznaté rostliny
puntik Podzimní cibulovité a hlíznaté rostliny

Charakteristika

Cibuloviny tvoří významnou skupinu květin pro moderní úpravu zahrad a parků. V rostlinné říši jsou to především poslové jara. Jejich krása však nevyniká jen na jaře, protože některé druhy rostou i v jiných ročních obdobích. Většina cibulnatých a hlíznatých rostlin se pěstuje v Nizozemí. Nejvíce jsou zastoupeny tulipány – na 7 500 ha, následují narcisy (1 500 ha), hyacinty (900 ha), kosatce (700 ha) a šafrány (500 ha). Rozšířené je i pěstování modřenců, okrasných česneků, ladoněk, ladoniček a puškinií. Z druhů kvetoucích v létě jsou nejvýznamnější jiřinky, mečíky a lilie.

Historie pěstování

Pěstování překrásných cibulovin lákalo lidi už před několika stoletími. Žádná jiná květina se nestala předmětem takových sběratelských vášní a spekulací, jako právě tulipán na počátku 17. století v Holandsku.

Morfologie

Cibule jsou zkrácené a zdužnatělé orgány převážně listového, ale také stonkového původu. Stonkový původ má tzv. podpučí (podcibulí), což je silně zkrácený stonek na kterém pak obvykle vyrůstají zdužnatělé báze listů. Cibule mohou být sukničité – tvořeny převážně rourkovitými zdužnatělými bázemi listů (Allium ceppa, kuchyňská cibule, tuliány), šupinovité – které mají zdužnatělé drobné šupiny uspořádané na kuželovitém podpučí a svými okraji se částečně překrývají (Lilium), nebo složené – v paždí šupin jsou cibulky sestavené kolem osy (Allium sativum, česnek). Hlíza je zdužnatělá část stonku v různých jeho částech, obsahující rezervní zásoby živin. Najdeme je například u gladiolů, krokusů, dymnivek a bramboříků.

Rozmnožování

Vyšlechtěné kultivary je nutné rozmnožovat vegetativně, aby se zachovaly jejich genetické vlastnosti. Nové kultivary cibulovitých a hlíznatých rostlin bývají chráněny autorským právem a jejich množení je možné pouze v licenci za poplatek. Z toho důvodu bývají nové odrůdy dražší, než odrůdy starší 20 až 30 let, kdy končí platnost autorských práv. Samovolné rozmnožování semeny je možné jen u některých botanických druhů. Mezi druhy které se dobře množí samovýsevem patří botanické šafrány, nepravidelně i sněženky a tovolíny. Na vlhkých místech se šíří samovýsevem ladoníky a puškinie. Vysévat můžeme i dymnivku dutou a bramboříky, které však velmi rychle ztrácejí klíčivost.


 
Copyright © 2008 Václav Kubíček Kontaktujte nás