www.kvetena.cz

www.kvetena.cz

Obrázek 9

Zahradní rostliny

Skip Navigation LinksEncyklopedie rostlin > Zahradní rostliny
Zahradní rostliny

Zahradní rostliny

Seznam podskupin

puntik Zahradní macešky
puntik Ostatní jednoleté rostliny
puntik Petúnie
puntik Pelargonie
puntik Aksamitníky – Tagetes

Charakteristika

Rozsáhlá skupina květin vynikající krásnými živými barvami, bohatostí květů a především dlouhým obdobím kvetení. Mohou se použít k prodloužení doby kvetení na trvalkovém záhonu, květinovém záhonu se sezónním osázením nebo jako květiny k řezu a k sušení. Jednoleté rostliny je možno použít k okrasným účelům jen během jednoho vegetačního období. Po vysetí v jednom roce vyklíčí, vykvetou, přinesou plody se semeny a odumřou. Tvorba semen však není nutná. Některé květiny pěstované v našich podmínkách jako letničky mohou být ve své původní vlasti víceleté, nebo dokonce dřevinami – například skočec (Ricinus), hledík (Antirrhinum), kosmatec (Dorotheanthus), slaměnka (Ammobium) a mnoho dalších. V našich klimatických podmínkách však nejsou schopny přežít nízké teploty během zimy. Do této skupiny řadíme i rostliny, které rostou na jednom stanovišti více let, ale maximální efekt poskytují v prvém nebo druhém roce života. Letničky pocházejí z různých oblastí – převážně ze slunných a sušších stanovišť jižní Evropy, Jižní Ameriky, Asie, jižní Afriky a z Austrálie.

Pěstování

Některým letničkám je možno prodloužit dobu kvetení odřezáváním odkvétajících květenství.

Rozmnožování

Většina jednoletých rostlin se rozmnožuje semeny, jen výjimečně se některé druhy rozmnožují vegetativně. Semenářské firmy nabízejí vedle běžných druhů a odrůd i hybridy F1, které vznikly křížením zvlášť vyšlechtěných rostlin tzv. linií. Hybridní osivo je dražší nežli osivo běžných odrůd a výsevem semen získaných z hybridních rostlin většinou nezískáme stejné potomstvo. Osivo získané z běžných odrůd můžete použít i v dalších letech.


 
Copyright © 2008 Václav Kubíček Kontaktujte nás